Bạn gì cũng là bạn!

“Quan hệ” là hai từ vô cùng phức tạp, cho dù là quan hệ giữa người thân, gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp…v..v… Đối với mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, bản thân tôi cũng vậy, đặc biệt là bạn bè. Bạn gì cũng là bạn, bạn thân, bạn tri kỷ, bạn bình thường, bạn xã giao…. cũng là bạn mà! Continue reading →