Chương 2: Lucie.

Chương 2: Lucie.

Uể oải bắt xe buýt phi không tới công ty, đứng trước một trong những tòa nhà lớn nhất thủ đô – Archi, cũng là tên tập đoàn anh đang làm việc, nơi chuyên nghiên cứu về kiến trúc và kỹ thuật liên quan đến công trình kiến trúc, thân là trưởng phòng nghiên cứu công nghệ phương diện này, anh có áp lực rất lớn thường xuyên phải tăng ca và thức đêm, nghĩ đến mà tự thở dài lắc đầu vài cái rồi bước vào công ty. Bước vào thang máy dịch chuyển lên tầng 64, nơi chuyên dụng của những kỹ sư như anh. Continue reading →